Harita
Anasayfa
Forum
    Sitemiz tarafından yayınlanmak üzere sorular sorabilir, gönderilen sorulara cevaplar verebilirsiniz.
        Ticari kar hesaplama yöntemi hakkında bilgi verirmisiniz... ..> >>

  Ticari kar hesaplama yöntemi hakkında bi..  
#0

Ticari kar hesaplama yöntemi hakkında bilgi verirmisiniz...İmza yok!


        erdal.a
Normal Üye!
Rep Gücü : 0 [+]
Nerden : Belirtilmedi
Yaş : 27
Cinsiyet : Erkek
Paylaşım : % 0,6
Tecrübe : % 0,2
Güç : % 0,8
Son Giriş : 11/4/2011  10:54 PM
Bookmark and Share 30.10.2011 22:00:04  Ticari kar hesaplama yöntemi hakkında bi..  
#1

KAR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

1)Özsermaye karşılaştırmasıyla karın tesbiti:
DSÖS – DBÖS + ÇEKİLEN – İLAVE = KAR/ZARAR
( DSV-DSB ) – ( DBV-DBB ) + ÇEKİLEN – İLAVE = KAR/ZARAR

2)Hasılat yöntemi ile karın tesbiti :
Gelir ve giderler tahakkuk etmiş olsa bile alınmış yada ödenmiş kabul edilir.
GELİRLER – GİDERLER = KAR/ZARAR
GELİRLER > GİDERLER = KAR
GİDERLER > GELİRLER = ZARAR
NOT: Envanter işlemleri esnasında en önemli kalem Ticari Mal ‘dır.
TTK’ ya göre bulunan kar Ticari kar
VUK’ a göre bulunan kar Mali kar/ Vergi kar’ıdır.İmza yok!


        ŞZORGÜN
Normal Üye!
Rep Gücü : 0 [+]
Nerden : Turkey
Yaş : 42
Cinsiyet : Erkek
Paylaşım : % 8,6
Tecrübe : % 15,9
Güç : % 24,5
Son Giriş : 3/23/2013  53:26 PM
PERSONELLERİN HİJYEN EĞİTİMİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 31.10.2011 15:55:57

  Ticari kar hesaplama yöntemi hakkında bi..  
#2

Kar-Zarar Hesapları
Alış fiyatı, masraf, mal oluş fiyatı, satış fiyatı, kar, zarar gibi terimleri günlük hayatımızda sık sık duyarız.

Alış Fiyatı:Alınan bir mal için ödenen bedeldir.
Masraf:Alınan malların satış yerine getirilmesi için ödenen taşıma, sigorta, benzeri bedeldir.
Mal Oluş Fiyatı:Alış Fiyatı + Masraflar
Satış Fiyatı:Mal Oluş Fiyatı + Kâr
Bazen çeşitli ndenlerden dolayı bir mal, mal oluş fiyatından düşük bir fiyata satılır bu durumda:
Satış Fiyatı:Mal Oluş Fiyatı – Zarar
Olur.


Örnek Soru:
Mal oluş fiyatı 44000 TL olan bir malın, %60 karlı fiyatını ve %80 zararla satılan fiyatını bulalım:

44000 liranın %60 lirası
(44000 x 60)/100 = 26400 liradır.
Satış Fiyatı(karlı) = 44000+26400=70400 lira

44000 liranın %80 lirası
(44000 x 80)/100 = 35200 liradır.
Satış Fiyatı(zararına) = 44000-35200=8800 liraİmza yok!


        ŞZORGÜN
Normal Üye!
Rep Gücü : 0 [+]
Nerden : Turkey
Yaş : 42
Cinsiyet : Erkek
Paylaşım : % 8,6
Tecrübe : % 15,9
Güç : % 24,5
Son Giriş : 3/23/2013  53:26 PM
PERSONELLERİN HİJYEN EĞİTİMİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 31.10.2011 15:57:31

  Ticari kar hesaplama yöntemi hakkında bi..  
#3

Aşağıdaki mizan ile geçici vergi için yapılması gerekenler, 

MİZAN CETVELİ

DÖNEMİ : EYLÜL / 2009

HESAP

HESAP ADI

BORÇ

ALACAK

BORÇ

ALACAK

KODU

BAKİYE

BAKİYE

 

 

 

 

 

 

100

KASA

232.140,00

89.000,00

143.140,00

 

101

ALINAN ÇEKLER

340.000,00

235.000,00

105.000,00

 

102

BANKALAR

524.000,00

240.000,00

284.000,00

 

103

VERİLEN ÇEKLER

120.000,00

335.000,00

 

215.000,00

120

ALICILAR

2.400.000,00

1.675.000,00

725.000,00

 

121

ALACAK SENETLERİ

250.000,00

200.000,00

50.000,00

 

128

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

25.000,00

 

25.000,00

 

129

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI

 

25.000,00

 

25.000,00

153

TİCARİ MALLAR

5.860.000,00

5.454.282,00

405.718,00

 

159

VEİLEN AVANSLAR

50.000,00

 

50.000,00

 

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

150.000,00

 

150.000,00

 

191

İNDİRİLECEK KDV

205.000,00

205.000,00

 

 

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

30.000,00

 

30.000,00

 

253

TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR

700.000,00

 

700.000,00

 

255

DEMİRBAŞLAR

1.930.000,00

 

1.930.000,00

 

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

 

535.000,00

 

535.000,00

300

BANKA KREDİLERİ

 

130.000,00

 

130.000,00

320

SATICILAR

257.000,00

850.000,00

 

593.000,00

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

50.000,00

125.000,00

 

75.000,00

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

64.000,00

198.000,00

 

134.000,00

381

GİDER TAHAKKUKLARI

150.000,00

187.000,00

 

37.000,00

391

HESAPLANAN KDV

201.000,00

201.000,00

 

 

500

SERMAYE

 

2.000.000,00

 

2.000.000,00

540

YENİLEME FONU

 

120.000,00

 

120.000,00

570

GEÇMİŞ YIL KARLARI

 

330.834,00

 

330.834,00

600

YURT İÇİ SATIŞLAR

 

6.740.000,00

 

6.740.000,00

602

DİĞER GELİRLER

 

230.000,00

 

230.000,00

621

SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

5.454.282,00

 

5.454.282,00

 

631

PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ

55.000,00

 

55.000,00

 

632

GENEL YÖNETİM GİDERERİ

703.694,00

 

703.694,00

 

642

FAİZ GELİRLERİ

 

24.000,00

 

24.000,00

654

KARŞILIK GİDERLERİ

25.000,00

 

25.000,00

 

659

FAALİYETLE İLGİLİ GİDER VE ZARAR

275.000,00

 

275.000,00

 

660

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

38.000,00

 

38.000,00

 

689

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

40.000,00

 

40.000,00

 

760

PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ

55.000,00

55.000,00

 

 

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

703.694,00

703.694,00

 

 

780

FİNANSMAN GİDERLERİ

38.000,00

38.000,00

 

 

 

 

20.925.810,00

20.925.810,00

 

11.188.834,00

 

11.188.834,00

 

*Öncelikli olarak ara dönem ile ilgili amortismanın kayıt edildiğini ve giderleştiğini kabul ediyoruz. Yoksa amortisman dönemsellik ilkesine göre 9 aylık ayırıp  giderlere yansıtmalıyız.Yenileme fonu da dikkat edilmesi gereken başka bir husus.Yenileme fonu bir vergi erteleme müessesesidir. İktisadi kıymetin satıldığı veya kısmen veya tamamen ziyaa uğrayıp sigorta tazminatı alındığı anda doğan ve beyan edilip üzerinden vergi hesaplanması gereken kâr pasifte 3 yıl süre ile bekletilmektedir.

Şüpheli alacaktan karşılık gideri ayrılmıştır,eğer tahsilat olursa sonraki geçici vergi döneminde konusu kalmayan karşılık olarak ,tahsil edilen tutarları gelir tablosuna ve geçici vergi matrahına dahil etmeyi unutmayın.

Örneğimizde 2.yıl ve yenileme fonuna konu bir amortismana tabii iktisadi kıymet alımı yok kabul ediyoruz.

*Geçici vergi hesaplamasına giden süreçte kayıtlarla ilgili uygulamada üç şekil vardır, bunlardan biri sene sonu hesap envanterlerini kayıtlarda yaparsınız öyle kalır, diğer tercih sene sonu hesap envanterleri kayıtlarını yaparsınız,gelir tablosunu hazırladıktan sonra bu envanter kayıtlarını silersiniz.üçüncü olarak aşağıda yaptığımız gibi yukarıdaki mizandan giderek gelir tablosunu hazırlarsınız,envanter çalışmalarını da çalışma kağıtlarında gösterirsiniz. 

 Hiç düşünmediğini hiç düşündünmü.


        nero
Normal Üye!
Rep Gücü : 97 [+]
Nerden : Turkey
Yaş : 59
Cinsiyet : Erkek
Paylaşım : % 36,4
Tecrübe : % 4,2
Güç : % 40,6
Son Giriş : 01.11.2013 08:43:50
PERSONELLERİN HİJYEN EĞİTİMİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 02.11.2011 09:45:44

  Ticari kar hesaplama yöntemi hakkında bi..  
#4

*Biz üçüncü yöntemle çalışmamızı devam edelim, gider hesapları sene sonu hesap envanterleri yapılsaydı ;

760----761---631- =   55.000

770—771---632--  = 703.694

780—781—660--   =   38.000

hemen gelir tablomuzu hazırlayalım,

   AKTİF LTD.ŞTİ.

01-09/2009 GELİR TABLOSU

BRÜT SATIŞLAR  6.970.000

   YURT İÇI SATIŞLAR     6.740.000

   DİĞER GELİRLER 230.000

SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

   SATIŞTAN İADELER       -

   SATIŞ İSKONTOLARI .    -

NET SATIŞLAR    6.970.000   

SATIŞLARIN MALİYETİ (-)        5.454.282   

   SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  5.454.282  

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI1.515.718

FAALİYET GİDERLERİ (-)  758.694

   ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ  -

   PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 55.000   

   GENEL YONETİM GİDERLERİ     703.694

FAALİYET KARI VEYA ZARARI    757.024

OLAĞAN GELİR VE KARLAR  24.000

   FAİZ GELİRLERİ    24.000 

OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)300.000

   KARŞILIK GİDERLERİ      25.000

   DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR275.000  

FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 38.000

   KISA VADELİ BORLANMA GİDERLERİ 38.000       

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 443.024

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR      _

   DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR   -

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)      40.000   

   DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR       40.000  

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 403.024

 

 

TICARI KARI = 403.024

KAN.KAB.ED.GID  =   40.000

MALİ KAR   = 443.024

 

GEÇİCİ VERGİ MATRAHI  =  443.024

GEÇİCİ VERGİ.% 20 =   88.604

ÖNCEKİ DÖNEM ÖD.G.VERGİ   =   30.000

ÖDEME =   58.604Hiç düşünmediğini hiç düşündünmü.


        nero
Normal Üye!
Rep Gücü : 97 [+]
Nerden : Turkey
Yaş : 59
Cinsiyet : Erkek
Paylaşım : % 36,4
Tecrübe : % 4,2
Güç : % 40,6
Son Giriş : 01.11.2013 08:43:50
PERSONELLERİN HİJYEN EĞİTİMİ YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 02.11.2011 09:46:08

> >>

Hızlı Mesaj
Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Kayıt Olun.
Veya Giriş Yapın.

Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Forum kurallarına aykırı başlıkları yetkililere bildirebilirsiniz
Bu forumdan dosya indiremezsiniz